Skip to content

STICHTING ROBODOCK

Robodock heeft een culturele ANBI status. Dit betekent dat Robodock gezien wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat deze status inhoudt vind je hier:  www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan Stichting Robodock te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Daarover kun je meer lezen op www.daargeefjeom.nl.

 

BASIS GEGEVENS

Stichting ROBODOCK
Vestigingsadres: Ternatestraat 43-3  1095VJ te Amsterdam
Postadres: Postbus 58364 1040 HJ Amsterdam
KvK: 34166477
RSIN NR: 8123.85.093
IBAN: NL13 INGB 0009223710
BTW: NL813285039801
Website: www.robodock.org

 

HET DOEL VAN DE STICHTING EN SAMENSTELLING VAN BESTUUR

Het ontwikkelen van artistieke vrijplaatsen in stedelijke omgevingen waartoe een centrum wordt gecreëerd waar kunstenaars elkaar ontmoeten en van waaruit kunstenaars naar buiten treden om zich artistiek te ontplooien ter ontwikkeling van vrije artistieke ruimte.

Het verhogen van het (sub)culturele bewustzijn in binnen- en buitenland en het ondersteunen van kunstenaars door het organiseren van kunstzinnige festivals (waaronder Robodock festival), exposities en manifestaties in binnen- en buitenland.

 

BESTUURSLEDEN

Mevr. Erika Spreij – Voorzitter
Mevr Hilde Strijker –  Secretaris
Dhr. Patrick van Ginkel –  Penningmeester

 

BELEIDSPLAN FINANCIËLE VERANTWOORDING EN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 

Robodock streeft naar het vinden van duurzame nieuwe locaties ter ontplooïng van vrije artistieke ruimte, waaraan iedereen kan deelnemen deze ruimte artistiek in te vullen.

Dit doet Robodock door middel van onderzoek binnen het metropool-gebied van Amsterdam. Inmiddels is het zoekgebied uitgebreid naar de rest van Nederland en het buitenland.

De ruimte die Robodock wil creëren dient te inspireren en het (sub)culturele bewustzijn te verhogen. Robodock streeft daarom naar het vinden van inspirerende  en vrije locaties zoals voormalig industriële omgevingen. Zelfwerkzaamheid, vrijheid, natuur en milieu acht Robodock belangrijke uitgangspunten.

De verantwoording voor 2021 vindt u bij de financiële jaarverslagen.

 

BELONINGSBELEID

Stichting Robodock heeft geen vast personeel in dienst en werkt met ZZP’ers.

Beloningsbeleid algemeen:
Het beloningsbeleid van de Stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de culturele sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Beloningsbeleid bestuur:
Bestuursfuncties bij Robodock zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vakantiegeld.

Beloningsbeleid personeel:
Robodock streeft er naar het beloningsbeleid zo in te richten dat wij uitstekende mensen aan kunnen trekken die op projectbasis in staat zijn het doel te bereiken. Professionaliteit, inventiviteit, integriteit en soliditeit staan hierbij voorop. We hebben een transparant beleid, in principe toepasbaar qua structuur en methodiek voor alle managementlagen en medewerkers. Het beloningsniveau van de medewerkers van Robodock is volgens maatstaven die in de culturele sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn.